Homepage / nieuwsoverzicht/Preventieve en circulaire maatregelen voor infillbehoud en tegen verspreiding microplastics

Preventieve en circulaire maatregelen voor infillbehoud en tegen verspreiding microplastics

09/11/2020

In 1976 werd er voor het eerst een kunstgras hockeyveld in Nederland aangelegd bij Kampong in Utrecht. Sindsdien zijn er zeer veel kunstgrasvelden bijgekomen. Op dit moment zijn er in Nederland al ongeveer 1.800 kunstgras voetbalvelden en circa 1.000 kunstgras hockeyvelden.

Regelgeving rondom verspreiding van microplastics

Veldeigenaren dienen maatregelen te nemen ter invulling van het zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden. Het Openbaar Ministerie houdt nauwlettend in de gaten of beheerders maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Zo niet, dan volgen er sancties…

Verwerking kunstgras

Medio 2018 bracht een uitzending van Zembla een discussie op gang omtrent de verwerking en vervanging van de kunstgrasvelden. Al snel ontstonden er ook vragen over de gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Er bleek onvoldoende te zijn nagedacht over de verwerking van afgedankte kunstgrasmatten. Kunstgras rollen bleken met tientallen tegelijk te zijn opgestapeld zonder dat er een concreet plan was om deze te verwerken. Andere matten verdwenen in een grijs circuit.

Een ideale kans…

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven gestart die bijdragen aan de verwerking van kunstgrasvelden.Volgens ons een ideale kans om het ene probleem (infillbehoud en verspreiding microplastics) met het andere probleem op te lossen (groeiende kunstgras afvalberg). Nederland telt ruim 1.800 kunstgras voetbalvelden. Op het gebied van recycling worden er op dit moment al aardige stappen gemaakt maar als er na recycling van kunstgrasmatten geen grondstofstroom uit gerecycled kunstgras op gang wordt gebracht, dan hebben wij nog steeds afval. Bij het kiezen van preventieve maatregelen is dit een ideale kans om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de kunstgras afvalberg door het toepassen van circulaire producten van gerecycled kunstgras!

Preventieve maatregelen infillbehoud en tegengaan verspreiding microplastics

 • het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een veld of langs het pad rond het veld;
 • het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelsel en het verantwoord afvoeren van het slib;
 • het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren;
 • het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het verlaten van het veld);
 • bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als afval;
 • afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als restafval en niet als GFT;
 • zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
 • het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen van verspreiding van microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht brengen bij de beheerders.

Circulaire oplossingen als preventieve maatregelen

Wij zijn met het initiatief GreenMatter al geruime tijd bezig met het probleem van de groeiende kunstgras afvalberg. Door het toepassen van producten van gerecycled kunstgras is hergebruik van kunstgrasvezels uit oude kunstgrasvelden op een verantwoorde en circulaire manier mogelijk! GreenMatter biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers van kunstgras projecten de mogelijkheid om aan de circulaire stroom grondstoffen van oude kunstgrasvelden bij te dragen door het toepassen van GreenMatter producten, waaronder:  picknicksets, parkbanken, bloembakken, borstelmatten, opsluitbanden, walbeschoeiing en kantplanken. Om invulling te geven aan de preventieve maatregelen bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om te kiezen voor circulaire kantopsluitingen en borstelmatten zodat daarmee een bijdrage wordt geleverd om de kunstgras afvalberg te verkleinen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze circulaire maatregelen voor infillbehoud en tegen verspreiding van micorplastisc, download hier onze digi-folder.

GREENMATTER METER

Aantal KG GreenMatter

905.568

Aantal KG gerecycled kunstgras

82

Aantal gerecyclede velden

GreenMatter GreenMatter

DOWNLOAD ONZE DIGITALE FOLDER

Meer weten over GreenMatter, onze circulaire missie en/of ons leveringsprogramma? Download de digitale folder voor een duidelijk overzicht!

CONTACT

Heb je vragen, wil je ons ontmoeten, heb je een idee of kunnen we je helpen bij een circulaire uitdaging? Neem contact met ons op, de koffie staat altijd klaar!

DO YOU WANT TO JOIN OUR GREEN MISSION AND MAKE A DIFFERENCE IN TOMORROWS FUTURE? WRITE US!

Jouw contactgegevens

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!


  GreenMatter is een joint venture tussen Lankhorst Engineered Products en W&H Sports. Hiermee spelen wij in op de stijgende vraag naar gerecyclede producten en worden onze kennis, kunde en investeringen in vernieuwing gebundeld.

  GreenMatter GreenMatter GreenMatter