Hoe is het nu met onze circulaire missie?

15 februari 2023

Onze circulaire missie wordt werkelijkheid in de reeds gerealiseerde projecten.

Inmiddels is er op het gebied van de kunstgrasafvalberg een hoop gebeurd. In 2018 besteedde Zembla aandacht aan recyclingbedrijven die de kunstgrasmatten voor veel geld innamen, maar er vervolgens niets mee deden. De oude matten lagen torenhoog op het terrein en zorgden voor vervuiling van het milieu. Nu een aantal jaar later is er op dit vlak al een hoop in positieve zin veranderd.

Wij hebben met GreenMatter het voortouw genomen bij het recyclen van afval afkomstig uit kunstgrasvelden en het kunstgras weer te verwerken tot nieuwe producten voor op en rond het sportveld en daarbuiten. Onze missie is dan ook vanaf het begin geweest; het afval uit kunstgrasvelden omzetten tot een circulaire grondstofstroom door het vervaardigen van gerecyclede producten. Want er was wel gebleken dat het kunstgrasafvalprobleem niet werd opgelost met het alleen ophalen van de versleten matten. Met gepaste trots kunnen wij melden dat we sinds de start van GreenMatter rond de 82 kunstgrasvelden hebben gerecycled. Gezien het aantal kunstgrasvelden van 200 stuks dat gemiddeld per jaar wordt vervangen, is er nog genoeg werk aan de winkel, maar we gaan zeker de goede kant op. Daarnaast levert het gebruik van gerecyclede materialen milieuwinst op. Volgens CE Delft levert het gebruik van mechanisch gerecycled kunststof een CO2-winst van 2,6 tot 4,6 kilo (afhankelijk van het type kunststof) op, per gebruikte kilo gerecycled kunststof.

In het begin van ons bestaan was het productaanbod nog bescheiden. Een van onze eerste producten was de kantplank. Want met deze plank vervaardigd van gerecycled kunstgras sla je namelijk twee vliegen in één klap. Door het toepassen van dit product dragen gemeenten bij aan hun wettelijke zorgplicht om de infill op het veld te houden en het tegengaan van verspreiding van microplastics. Daarnaast wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het verkleinen van de kunstgrasafvalberg. Dit was een mooi begin van GreenMatter, want de oude kunstgrasvelden die werden vervangen kwamen terug als kantplanken rondom de nieuwe kunstgrasvelden. Inmiddels hebben wij al vele kunstgrasvelden mogen voorzien van gerecyclede kunstgras planken. Maar waar een kunstgrasveld elke 8 tot 10 jaar vervangen dient te worden, hebben onze planken een verwachte levensduur van 50 jaar en gaan dus veel langer mee en zullen dus minder vaak vervangen hoeven te worden.

Uitbreiding productaanbod

Om de opdrachtgevers toch van dienst te kunnen blijven en hun de mogelijkheid te blijven bieden de versleten kunstgrasvelden in de gemeente terug te laten komen, hebben wij sindsdien niet stilgezeten en ons productaanbod uitgebreid. Denk hierbij aan buitenmeubilair, hockeybalken, kleedkamerinrichting, fitnessvlonder, vissteiger, bloembakken, dekplanken voor bruggen, walbeschoeiing, etc. Op dit moment zijn wij ook druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe interessante producten. Hou ons daarvoor in de gaten.

We zijn trots op de vele opdrachtgevers -waaronder verschillende gemeenten- die zich serieus bezig houden met het implementeren van verschillende circulaire oplossingen. Met z’n allen kunnen wij het verschil maken en ervoor zorgen dat we komen tot een volledig circulaire (sport)omgeving.

Gerelateerde toepassingen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Sportbedrijf Arnhem investeert in duurzame oplossingen!

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]