Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy. Op deze pagina leggen we je uit hoe en waarom we dat doen. Vragen?

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Waarom wij jouw gegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een eventuele betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mailing.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GreenMatter) tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Dit gebruiken wij om de gebruikerservaring van de websitebezoekers te verbeteren.

Bewaartijd persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 1. Het versturen van de nieuwsbrief en e-mailing:
  Bewaartermijn: zo lang als nodig. U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief of e-mailing door op
  ‘afmelden’ te klikken. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]. Uw gegevens worden na uitschrijving direct verwijderd.
 2. Het uitvoeren van de overeenkomst:
  Bewaartermijn: 7 jaar. Bij elke aanmelding voeren wij controles uit om arbeidsverdringing tegen te gaan. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren. Daarnaast is er de wettelijke verplichting van 7 jaar vanuit de Belastingdienst.
 3. Het beantwoorden van offerteaanvragen:
  Bewaartermijn: 3 jaar. Bij elke uitgaande offerte bewaren wij simpele persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager. Hierdoor kunnen wij de afhandeling in het vervolg sneller laten verlopen.
Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om je eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Wij verstrekken in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • W&H Sports
 • Lankhorst Engineered Products
 • GreenMatter

Deze partijen beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van profilerings cookies, die wij gebruiken om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

spelen wij in op de stijgende vraag naar gerecyclede producten en worden onze kennis, kunde en investeringen in vernieuwing gebundeld. Door deze samenwerking zijn er meer mogelijkheden om op te schalen en ons naast circulaire oplossingen voor de sport ook te richten op gerecyclede kunstgras producten buiten de sport. Hierbij valt te denken aan onder andere oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw.