R-ladder en Ladder van Lansink

8 februari 2024

Er zijn verschillende modellen om de mate van circulariteit aan te duiden. De bekendste zijn misschien wel de R-ladder en de Ladder van Lansink, die veel worden gebruikt door overheidsinstanties.

De strategieën van de R-ladder

De R-ladder bestaat uit 6 treden, R1 tot en met R6. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe lager het grondstofgebruik en hoe meer circulair de strategie dus is. De 6 strategieën van de R-ladder worden hieronder uitgelegd.

R1. Refuse en Rethink (afwijzen en heroverwegen)

R1 is de hoogste trede van de R-ladder, de hoogste mate van circulariteit. Bij R1 gaat het om het afstappen van producten of materialen die u eigenlijk niet per se nodig hebt. Het minimalisme sluit hier goed op aan, producten overbodig maken door af te zien van de functie. Aan de andere kant is R1 ook het intensiveren van productgebruik. Dit kan bijvoorbeeld door producten te delen met anderen of producten multifunctioneel te maken/gebruiken.

R2. Reduce (verminderen)

R2 gaat over het verminderen van grondstofverbruik. Grondstoffen dienen efficiënter gebruikt te worden door minder afval van grondstoffen tijdens de productie te creëren. Ook tijdens het gebruik van producten worden de grondstoffen verminderd.

R3. Re-use (hergebruiken)

De derde trede van de R-ladder is hergebruiken, oftewel het hergebruiken van een afgedankt maar nog goed product, in dezelfde functie door een andere gebruiker. Er zijn diverse platforms die gebruikte producten een tweede leven geven.

R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en hergebruiken)

Om de levensduur van producten te verlengen kan een kapot product gerepareerd worden voor gebruik in zijn oude functie. Ook het opknappen en/of moderniseren behoort tot deze trede. Zelfs onderdelen van een afgedankt product gebruiken in een nieuw product met dezelfde óf een andere functie behoort tot R4.

R5. Recycling

In trede 5 kom je bij de grondstoffen. Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde of mindere kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof is recycling.

R6. Recover (terugwinnen)

De laagste trede van de R-ladder is recover. In een circulaire economie komen zo min mogelijk materialen bij deze stap terecht. Mocht dit toch voorkomen, worden de materialen met energieterugwinning verbrand.

Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink wordt ook wel de afvalhiërarchie genoemd. Deze ladder onderscheidt drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Wanneer de Ladder van Lansink in een circulair jasje gestoken wordt, vervallen de onderste twee treden (verbranden en storten). De trede energie is dan de laagste en staat gelijk aan de R6 (recover) van de R-ladder.

GreenMatter

Met GreenMatter recyclen wij versleten kunstgrasvelden en maken wij hier nieuwe oplossingen van. Deze oplossingen worden op verschillende manier toegepast in projecten. De ene opdrachtgever schaft een aantal GreenMatter picknicktafels aan om deze toe te voegen aan een terras. Bij een ander project leveren wij picknicktafels omdat er picknicktafels vervangen moeten worden, maar het komt ook voor dat wij delen van producten vervangen. Bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente Amsterdam, die op Sportpark Middenmeer alle dekplanken van bruggen vervangt door GreenMatter dekplanken voorzien van gripstrips.

De verschillende toepassingen kun je dus telkens in een andere trede indelen. De oplossingen van GreenMatter bieden in ieder geval altijd de volgende voordelen:

– Hergebruik van grondstoffen
– Het in beweging brengen van de eigen afvalstroom van versleten kunstgrasvelden
– Langere levensduur
– 100% recyclebaar
– Onderhoudsvrij

Recycle the present, save the future.

Gerelateerde toepassingen

RéVé kiest voor groene parkeerplaatsen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]