Ook Gemeente Heerenveen kiest duurzaam!

9 november 2020

Wij zijn met het initiatief GreenMatter al geruime tijd bezig met het probleem van de groeiende kunstgrasafvalberg. Door het toepassen van producten van gerecycled kunstgras is hergebruik van kunstgrasvezels uit oude kunstgrasvelden op een verantwoorde en circulaire manier mogelijk! Inrichting voor de buitenruimte De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen. Dat moet straks zo circulair mogelijk volgens het Uitvoeringsplan Circulaire Economie 2019-2023. Van papier naar praktijk dus. Zo denken veel gemeenten momenteel na over het duurzaam inrichten van hun openbare ruimten. GreenMatter heeft hiervoor verschillende producten in haar assortiment, zoals: picknicksets, parkbanken, bloembakken en walbeschoeiing. Preventieve maatregelen infill/microplastics Veldeigenaren dienen maatregelen te nemen ter invulling van het zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden. Het Openbaar Ministerie houdt nauwlettend in de gaten of beheerders maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Om invulling te geven aan dit zorgplichtdocument, bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om te kiezen voor circulaire producten, zoals: kantopsluiting 20 cm hoog, kantopsluiting 15 cm hoog en borstelmatten. Een ideale kans om het ene probleem (infillbehoud en verspreiding microplastics) met het andere probleem op te lossen (groeiende kunstgrasafvalberg). Infographic ‘Naar een circulaire sportsector’ Voordat we 100% circulair zijn, dienen er de nodige stappen gezet te worden. Het begint allemaal bij bewustwording. Verandering start bij de opdrachtgevers. Om hen daarin inzicht te geven én te informeren, hebben wij een infographic ontwikkeld. Bekijk de infographic hier!

Gerelateerde toepassingen

Gemeente Amsterdam kiest voor GreenMatter startvlotten

Groene inrichting op het sportpark van FC Lisse

Boarding van hout naar gerecycled kunstgras

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]