Het circulaire proces van GreenMatter

6 oktober 2020

Zodra een kunstgras sportveld aan het eind van zijn levenscyclus vervangen wordt, kunnen componenten worden teruggebracht in de keten in de vorm van nieuwe circulaire grondstoffen. Allereerst worden de end-of-life kunstgrasvelden verwijderd en opgerold tot kunstgrasrollen voor transport. Deze worden vervolgens vervoerd naar een verwerkingsbedrijf voor recycling tot herbruikbare grondstoffen. Bij de verwerking worden de verschillende materialen van de kunstgrasmatten verwerkt, gescheiden, gereinigd en gerecycled. Zo ontstaan verschillende soorten herbruikbare grondstoffen, waaronder zand, infill en gerecycled kunstgras.

Zand

Het zand wordt gescheiden, gezeefd en gereinigd. Milieutechnisch moet het zand voldoen aan de hoogste norm (klasse AW) conform het Besluit Bodemkwaliteit en sporttechnisch moet het zand voldoen aan de NOC NSF M4a norm, zodat het weer toegepast kan worden in nieuwe sportvelden als circulair zand infill of te gebruiken voor andere civiele- of infra doeleinden.

Infill

De infill van kunstgrasvelden is veelal SBR rubbergranulaat maar ook komen TPE (Thermoplastisch Elastomeer) en natuurlijk infill materiaal zoals kurk voor. Het infill kan na het recycleproces weer als schone grondstof weer worden hergebruikt als infill of het materiaal wordt als circulaire grondstof gebruikt voor diverse producten. Denk hierbij aan rubber tegels, waterretentie panelen, etc.

Kunstgras noodzaak om een nieuwe circulaire grondstofstroom te creeren!

Nadat de kunstgrasvezels van de andere grondstoffen zijn gescheiden, wordt het kunstgras omgezet tot agglomeraat. Dit houdt in dat de grondstof wordt verwarmd en samengeperst tot kleine korreltjes. Van dit agglomeraat kunnen verschillende producten worden gemaakt. Om hoogwaardige en bijvoorbeeld dunwandige producten te kunnen maken, is een hoogwaardige verwerking en recycleproces belangrijk zodat er zo min mogelijk vervuiling ontstaat in het agglomeraat. Teveel zand kan bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de machines die van het agglomeraat nieuwe producten produceren. Het kunstgras agglomeraat is geen standaard herbruikbare grondstof en als deze niet in beweging wordt gebracht, ontstaat er nog steeds afval. GreenMatter heeft daarom als eerste een aanzet gegeven om diverse circulaire oplossingen te bieden op het gebied van kunstgras. Het gerecyclede kunstgras agglomeraat vormt de basis bij de vervaardiging van de GreenMatter producten. Het aanbod van nieuwe GreenMatter producten groeit snel en varieert van picknicktafel en parkbanken tot walbeschoeiing en kantplanken. In samenwerking met onze opdrachtgevers kijken we altijd naar nieuwe toepassingen om zoveel mogelijk end-of-life kunstgrasvelden terug te kunnen brengen in nieuwe circulaire producten. Om afval te voorkomen is het noodzakelijk dat opdrachtgevers bewust kiezen voor gerecyclede en circulaire producten zodat de cirkel rond kan worden gemaakt.

Grondstoffenbeleid

Het grondstoffenbeleid moet in 2030 50% circulair zijn en in 2050 zelfs 100% circulair. Om die reden nemen steeds meer gemeenten de regie in eigen handen over hun afval. Inmiddels is bekend dat naast recycling de verantwoording niet ophoudt en dat de gerecyclede grondstoffen circulair zijn weg moeten vinden. De toekomstvisie van GreenMatter is om oude versleten kunstgrasvelden volledig gerecycled terug te laten keren in de (sport)omgeving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de vervaardiging van de GreenMatter wordt gebruik gemaakt van de diensten van een sociaal werkbedrijf, namelijk: Empatec. Op deze manier bieden wij zinvol werk aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zekerheid en transparantie

Na de vervaardiging worden onze producten voorzien van een reach statement en een grondstoffenverklaring. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers nog meer zekerheid geven over herkomst en verwerking van de grondstoffen en de invloeden op mens en milieu. Om nog meer zekerheid te bieden voldoen wij met de productie van GreenMatter producten ook over de volgende certificaten ISO 9001: Quality Certificate, ISO 14001: Environment Certificate en de OHSAS 18001: Safety Certificate. De producten van GreenMatter zijn aan het einde van de levensduur 100% recyclebaar.

Gerelateerde toepassingen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Sportbedrijf Arnhem investeert in duurzame oplossingen!

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]