Ondertekening deelakkoord Circulaire Sportomgeving

9 november 2020

Vandaag, 23 januari 2020, organiseerde het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, Gemeente Amsterdam, KNHS en Jumping Amsterdam in samenwerking met KC Sport een Sportief Verbinden-evenement in de RAI in Amsterdam. GreenMatter is hier, als innovator en leverancier van gerecyclede producten, uitgenodigd om een handtekening te zetten onder het deelakkoord Circulaire Sportomgeving! Leuk detail is dat alle deelakkoorden worden ondertekend op een GreenMatter tafel, geheel vervaardigd uit de kunstgrasvezels van oude, versleten kunstgrasvelden.

Met Sportief Verbinden beoogt het NOC*NSF dat voorzitters en directeuren van sportbonden, wethouders en gedeputeerden, beleidsverantwoordelijken van gemeenten, provincie en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, verbindingen leggen en sport beleven.

Het evenement is opgedeeld in verschillende deelsessies waarvan Routekaart Circulaire Sportomgeving er één van is. Tijdens dit programma wordt de Routekaart verduurzaming sport en 3 deelakkoorden getekend. Daarin staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen. Deze is in overleg met gemeenten, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen.

Onder andere Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF, Lucas Bolsius, voorzitter VSG en Karin van Bijsterveld, voorzitter platform ondernemende sportaanbieders zetten deze dag hun handtekening en spreken daarmee uit dat zij zich in gaan zetten om klimaatdoelstellingen te behalen.

Het programma staat onder leiding van Humberto Tan en er zijn bijdragen van verschillende vooraanstaande boegbeelden. Ook GreenMatter is -als innovator en leverancier van gerecyclede producten- uitgenodigd om een handtekening te zetten onder het deelakkoord. De uitnodiging is een groot compliment naar alle betrokkenen binnen het GreenMatter initiatief (lees: Lankhorst Recycling Products en W&H Sports) en geeft ons nog meer energie om de kunstgras afvalberg te verkleinen door het vervaardigen van circulaire producten.

Ondertekenaars van het deelakkoord zijn:

Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht/sportengemeenten)
Erik Gerritsen (directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)
Michael Vogel (Group Director Ten Cate)
Martin Oldeweghuis (Topteam Sport)
Harry Vedder (Senior Adviseur M3V)
Jos Klerx (Sectorspecialist Horeca & Recreatie Rabobank)
William van Diemen en Stefan Hofman (GreenMatter)

Bron: NOC*NSF

Gerelateerde toepassingen

RéVé kiest voor groene parkeerplaatsen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]