Verduurzaming verenigingen

22 april 2021

Naast gemeenten zijn ook steeds meer verenigingen en beheerders van sportaccommodaties bezig met verduurzaming en besparing. Verenigingen lopen vaak wel tegen knelpunten aan en weten niet precies waar ze moeten beginnen.

De KNVB heeft ‘De Groene Club’ opgericht met als doel alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. Dit initiatief is vooral gericht op energiebesparing en groene stroom. De Groene Club ondersteunt verenigingen door het uitvoeren van een stappenplan zodat uiteindelijk energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden. Een mooi initiatief waar inmiddels al veel verenigingen aan deelnemen. Naast het besparen op energie kan een vereniging natuurlijk nog meer doen om te verduurzamen.

Routekaart Verduurzaming Sport

Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord met het tekenen van de Routekaart Verduurzaming Sport. Deze is ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Naast deze routekaart zijn er ook nog drie deelakkoorden getekend waaronder het deelakkoord circulariteit. Dit deelakkoord hebben Stefan Hofman en William van Diemen namens GreenMatter mede mogen ondertekenen. Met deze routekaart gaat de sportsector aan de slag met CO2-reductie, circulariteit en milieuvriendelijk beheer.

Circulariteit

Verduurzaming is meer dan alleen de energietransitie. Ook voor circulariteit zijn doelstellingen opgenomen in de Routekaart Verduurzaming Sport. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de recycling van kunstgrasvelden. Een circulaire sportsector begint met het opnieuw inrichten van de inkoopprocessen. Met als eindresultaat dat in 2030 circulariteit de basis is voor 50% van alle inkoopprocessen en in 2040 voor 100%.

Met GreenMatter hebben wij het voortouw genomen om de kunstgrasafvalberg te verkleinen en een circulaire grondstofstroom in beweging te brengen door het vervaardigen van producten uit gerecycled kunstgras. In onze infographic laten wij zien dat het mogelijk is om iedere versleten kunstgrasvezel op circulaire wijze terug te brengen op of rond het sportpark. Met ons uitgebreide assortiment van onder andere: parkbanken, picknicksets, kantplanken, bloembakken en borstelmatten is er voldoende keuze. Voordat we 100% circulair zijn, dienen er de nodige stappen gezet te worden. Als het aan ons ligt gaan wij die uitdaging met elkaar aan.

Er kan op dit moment van twee regelingen gebruik worden gemaakt die betrekking hebben op verduurzaming kunstgras:

BOSA duurzaamheidsstimulering

Deze ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) is bedoeld voor amateurverenigingen die kosten maken voor materialen en bouw/onderhoud van de accommodatie. In de BOSA regeling worden een aantal investeringen die verband houden met duurzaamheid extra gesubsidieerd. De standaardsubsidie voor sportvoorzieningen bedraagt 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van 2.500.000 euro per kalenderjaar. Voor prioritaire activiteiten zoals circulaire maatregelen voor kunstgras (zoals kantplanken en borstelmatten van gerecycled kunstgras) is het mogelijk 10% extra subsidie te ontvangen.

SPUK regeling

Deze regeling (specifieke uitkering stimulering sport)kan een subsidie geven van 17,5% voor het begrote bedrag van activiteiten voor bouw en onderhoud van sportactiviteiten aan gemeenten of gemeentelijke sportbedrijven als er geen BOSA subsidie aangevraagd kan worden en als er geen BTW of omzetcompensatie mogelijk is. In deze regeling zijn nog geen duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. In het kader van afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen inkopen doen met gemeenten is het denkbaar dat MVI is toegepast bij de aankoop van het veld. Of dat het subsidiebedrag dan hoger wordt.

Gerelateerde toepassingen

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Sportbedrijf Arnhem investeert in duurzame oplossingen!

Eerste grastegels van gerecycled kunstgras op groen terras

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]