Ook de gemeente Súdwest-Fryslân serieus bezig met zorgplicht

16 maart 2021

Zowel opdrachtgevers als -nemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. Gemeente Súdwest-Fryslân neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid.

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft samen met alle betrokkenen een vernieuwd zorgplichtdocument opgesteld. In dit document wordt onder andere besproken hoe verspreiding van instrooimateriaal en vezels kan worden voorkomen. Instrooirubber en afval van kunstgrasslijtage zijn microplastics. De verspreiding van microplastics moet worden tegengegaan. Een van de oplossingen hiervoor die wordt aangedragen door BSNC is de velden voorzien van kantplanken, borstelmatten of andere voorzieningen die verspreiding buiten het veld voorkomen.

Gemeente Sudwest Fryslan

Ook de gemeente Sûdwest Fryslân heeft haar verantwoordelijkheid genomen met betrekking tot de zorgplicht door in totaal 103 m2 aan gerecyclede borstelmatten te bestellen die worden verdeeld over verschillende sportparken binnen de gemeente.

Met het aanschaffen van onze gerecyclede producten die bijdragen aan de zorgplicht slaat men twee vliegen in één klap. Door het toepassen van deze producten dragen gemeenten bij aan hun wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden door het tegengaan van verspreiding van microplastics. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het verkleinen van de kunstgrasafvalberg. Bovendien heeft het nog een extra voordeel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2019 enkele maatregelen beschreven waarmee partijen bij aanvraag van de BOSA 2020 extra financiering (10% extra) kregen. Hieronder vallen onder andere de kantplanken en uitlooproosters die van gerecycled kunstgras zijn gemaakt.

Gerelateerde toepassingen

RéVé kiest voor groene parkeerplaatsen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]