SV Rood Wit nieuwe kantplanken door BOSA subsidie

4 augustus 2021

SV Rood Wit te Veldhoven heeft onze GreenMatter kantplanken toegepast. Omdat deze zijn vervaardigd van gerecycled kunstgras konden ze gebruikmaken van een subsidie via de BOSA regeling.

SV Rood Wit te Veldhoven heeft onze GreenMatter kantplanken toegepast. Omdat deze zijn vervaardigd van gerecycled kunstgras hebben zij gebruik hebben kunnen maken van de BOSA subsidie.

BOSA duurzaamheidsstimulering

Deze ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’(BOSA) is bedoeld voor amateurverenigingen die kosten maken voor materialen en bouw/onderhoud van de accommodatie. Binnen de BOSA subsidie worden een aantal investeringen die verband houden met duurzaamheid extra gesubsidieerd. De standaardsubsidie voor sportvoorzieningen bedraagt 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van 2.500.000 euro per kalenderjaar. Voor prioritaire activiteiten zoals circulaire maatregelen voor kunstgras (zoals kantplanken en borstelmatten van gerecycled kunstgras) is het mogelijk 10% extra subsidie te ontvangen.

Gerelateerde toepassingen

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Sportbedrijf Arnhem investeert in duurzame oplossingen!

Eerste grastegels van gerecycled kunstgras op groen terras

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]