GreenMatter – meer dan circulariteit

15 februari 2024

Wij leven in een tijd waarin duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen de boventoon voeren. Natuurlijke hulpbronnen dienen te worden behouden en beschermd voor toekomstige generaties. De behoefte aan een circulaire economie waarin materialen worden hergebruikt groeit.

Wij dragen bij aan deze toenemende vraag naar een circulaire economie. Kunstgrasvelden zorgen voor een groeiende afvalberg en wij hebben hier een circulaire grondstofstroom van weten te maken. Naast circulariteit kijken wij bij de ontwikkeling ook naar andere duurzaamheidsthema’s en klimaatdoelstellingen zoals bijvoorbeeld; energietransitie, klimaatadaptie en biodiversiteit. Bij onze nieuwe oplossingen spelen we naast circulariteit ook in op deze thema’s.

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om actief bij te dragen aan het wereldwijde streven van het verminderen van de klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid. Een belangrijke mijlpaal in het klimaatbeleid van Nederland was het klimaatakkoord wat in 2019 in Parijs  werd gesloten. De doelstelling van dit akkoord is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Verder streeft Nederland ernaar om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat de totale uitstoot van broeikasgassen in 2050 nul moet zijn.

Naast de eerder genoemde doelstellingen hecht Nederland ook veel waarde aan klimaatadaptie. Het klimaat verandert en dit leidt dan ook tot extreme weeromstandigheden. De overheid zet dan ook groots in op het verbeteren van biodiversiteit.

Doelstellingen GreenMatter

De kunstgrasafvalberg is al jarenlang een zeer groot probleem. Er worden jaarlijks gemiddeld 200 kunstgrasvelden vervangen die op een circulaire wijze terug dienen te komen. Wanneer dit afval wordt vernietigd komen er afvalstoffen vrij. Wij zorgen ervoor dat deze afvalstroom wordt omgezet in waardevolle circulaire producten. Naast het ontwikkelen van circulaire producten, willen wij ook producten ontwikkelen die andere duurzaamheidsthema’s aanpakken, zoals energietransitie, klimaatadaptie en biodiversiteit. GreenMatter zet zich in om een circulaire benadering te combineren met een bredere duurzaamheidsimpact.

Nieuwe oplossingen GreenMatter

In samenwerking met SolarWoodle en Purus hebben wij drie nieuwe oplossingen in ons leveringsprogramma opgenomen, waarmee wij willen voorzien in de groeiende behoefte naar  verschillende duurzaamheidsthema’s. De GreenMatter solar is vervaardigd van gerecycled kunstgras van versleten kustgrasvelden en is eveneens als al onze producten 100% circulair. Het licht in de paal wordt aangedreven door zonne-energie wat zorgt voor de energietransitie. Onze GreenMatter ecoraster (gras)tegel en GreenMatter ecoraster bloxx zijn beiden een combinatie van circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptie.

Recycle the present, save the future.

Oplossingen in dit artikel

GreenMatter

Ecoraster (gras)tegels

GreenMatter

Solar

Gerelateerde toepassingen

RéVé kiest voor groene parkeerplaatsen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]